producerea
 
 
   
 

       
LĂDIŢĂ POŞTALĂ INDIVIDUALĂ LP-1
Există posibilitatea de asamblare şi instalare în blocuri locative.
SECŢIE DE LĂDIŢE POSTALE SLP-1
Cu 5 sau 6 celule, pentru blocuri
locative.
SECŢIE DE LĂDIŢE POSTALE SLP-2
Secţie de lădiţe poştale orizontală şi verticală
cu 5 sau 6 celule. Accesul de depunere
a corespondenţei în exclusivitate de către
lucrătorul poştal.
CUTIE POŞTALĂ STRADALĂ CPO-M (tip orăşenesc)

DOTATÂ CU UN SISTEM ELECTRONIC DE CONTROL ŞIMONITORIZARE A EXTRAGERII CORESPONDENŢEI DIN CUTIILE POŞTALE STRADALE

Proiectarea şi implementarea sistemului electronic de către S.A. „TEHNOTRON-PRIM” în parteneriat cu Î.S. „POŞTA MOLDOVEI” a avut ca obiectiv premordial ridicarea nivelului calitativ şi al securizării serviciilor poştale ca răspuns adecvat la noile provocări şi expectanţele consumatorilor, precum şi eficientizarea logisticii şi managementului timpului la nivel intraorganizaţional a Î.S. „POŞTA MOLDOVEI”.
 
 
 
(+373 22)